Steznik Za Lakat LP 723

  • kod burzitisa (upala burze ili vrećice)
  • kod tenditisa (upala tetive lakta kod ljudi koji se puno naslanjaju na lakat)
  • pruža potporu zglobu lakta
  • elastična traka apsorbira vibracije

Veličina: S 22,9 – 25,4 cm
Mjerenje: Izmjerite opseg lakta

vrh stranice